Thassos

Thassos

A monda szerint Zeusz fehér bika alakjában elrabolta Europét, kinek testvérei a keresésére indultak. Az egyik fivér, Thaszosz seregével együtt kikötött ezen a szigeten, mely annyira megtetszett neki, hogy letelepedett. A sziget azóta is az ő nevét viseli.

Az őslakókat az i.e. II. évezredben a főniciaiak váltották fel, majd i.e. VIII. században trák támadás érte a szigetet, amikor a lakosok a parosziakhoz fordultak segítségért, majd a trákok kiűzése után ők is a szigeten maradtak. Az évezredek során nagyon sok támadás érte a szigetet, mely főként a gazdag arany és márványbányáknak volt köszönhető, melyre olyan sokan vágytak. A hajóépítésre alkalmas fák, melyek a szigeten találhatók, továbbá a bor és az olaj szintén vonzotta a hódítókat. A perzsa háborúig önálló állam volt a sziget, és az imént említett adottságainak köszönhetően, igen virágzó volt a gazdasága. Néhány gyarmatot is sikerült alapítaniuk a szárazföldön. A perzsa háború nem volt jó hatással a sziget gazdaságára, hiszen éppen az ütközőpontban volt a sziget. Később, Athén és Spárta vetélkedése is rossz hatással volt a szigetlakókra. Legközelebb a római fennhatóság volt az, mely ismét biztosította a sziget gazdasági lehetőségeinek kibontakoztatását, ekkor újabb fellendülés állt be a sziget gazdaságában. A kereszténység is igen hamar elterjedt, hiszen az első európai keresztény templom felépítése Thaszosz gyarmatán, Filippiben történt Szent Pál jóvoltából.

Thassos szigete

Később, i.sz. 330-ban ez a terület is a Bizánci Birodalom része lett, majd a népvándorlás velejárójaként nagyon sok kalóz fosztogatást kellett elszenvednie. A XIII. században, a IV. keresztes hadjárat után velencei uralom alá került a sziget, de ebben az időkben is rengeteg fosztogatás volt különböző nációk és a kalózok részéről. A XV. században a törökök vették át a hatalmat és évszázadokig ez így is maradt. A XX. század első felében, a Balkáni háborúban szabadult fel a sziget, azóta Görögország részét képezi, bár a második világháború alatt, három évig bolgár megszállás alatt volt. Jelenleg a sziget kiemelkedő turizmusa révén vált ismertté, mely fő bevételi forrását is jelent egyben.

A sziget bőségesen el van látva strandokkal. Egy részük a Golden Beach-en, azaz az Aranyparton van. Az első a Centrum partszakasz, mely 500 méter hosszú. A következő szakasz a Centrum és a Nagystrand között helyezkedik el, mely 700 méter hosszan nyúlik el, majd ennek a szakasznak a végén van a Nagystrand. Ez a három partszakasz az Aranypart Skala Potamia üdülőkörzethez tartozik. A Golden Beach másik üdülőkörzete a Skala Panagia, mely egy kilométer hosszú töretlen partszakasz, az öböl legelegánsabb strandja. Érdemes tudni, hogy az egész öböl bejárható, egyetlen szállodának sincs kizárólagossága egyik partszakaszhoz sem.